Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej - wody aktualizacja 19.07.18. godzina 20:30 - aktualizacja 20.07.18 godzina 7:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 18.07.2018 r. od godz. 700 do 19.07.2018 r. do godz. 2000 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla wszystkich odbiorców. Dokładna data zakończenia przerwy w dostawie ciepłej wody będzie podawana na bieżąco na stronach internetowych www.pec.bip.hi.pl, www.pecpisz.pl.

 

Uruchomienie ciepłej wody dla osiedla Czerniewskiego i osiedla Wschód.
W dniu 19.07.2018 roku o godzinie 5:00 nastąpiło uruchomienie dostaw ciepłej wody dla w/w osiedli oraz dla ul. Warszawskiej od budynku Sądu w kierunku Bialmedu.

 

Aktualizacja 19.07.2018 roku  godzina 20:30

Rozpoczęło się napełnianie sieci dla zachodniej części miasta (Plac Daszyńskiego, Lipowa, Rybacka i inne ulice ). Przewidywany termin uruchomienia dostaw cieplej wody - późne godziny wieczorne.

 

Aktualizacja 20.07.2018 roku  godzina 7:00

W nocy  19.07.2018 roku nastąpiło uruchomienie, po planowanej przerwie, dostawy ciepłej wody odbiorcom w zachodniej części miasta. W dniu dzisiejszym pracownicy PEC będą przeprowadzali czynności konserwacyjne uruchomionej sieci.

Data powstania: piątek, 13 lip 2018 10:10
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2018 10:12
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 12779 razy

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie "przetargu nieograniczonego" zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

Przedsiębiorstowo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu

z dniem 16.05.2017 unieważnia postępowanie prowadzone w trybie "przetargu nieograniczonego"
zgodnie z wewnętrznym "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz"
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
"Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu 

 

Pliki do pobrania:

"Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie "przetargu nieograniczonego" zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

 

 Przedsiębiorstowo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu

ogłasza postępowanie w trybie "przetargu nieograniczonego"
zgodnie z wewętrznym "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz"

na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

"Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu 

 

Termin składania ofert:

22.03.2017 do godziny 10:00

Termin składania ofert przedłużono do dnia 05.04.2017 do godziny 10:00

Termin składania ofert przedłużono do dnia 19.04.2017 do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Data powstania: wtorek, 28 lut 2017 13:05
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2017 16:21
Data edycji: niedziela, 5 mar 2017 11:07
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 22249 razy
Ilość edycji: 11

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2016 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.33.8.2016.274.XVI.RST z dnia 2 listopada 2016 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2016 roku.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.33.8.2016.274.XVI.RST z dnia 2 listopada 2016 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2016 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję Nr OGD.4210.33.8.2016.274.XVI.RST wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4174 w dniu  7 listopada 2016 roku.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 lis 2016 08:20
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2016 08:33
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 24546 razy

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2015 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-28(13)/2015/274/XV/RSt z dnia 10 listopada 2015 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2015 roku.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-28(13)/2015/274/XV/RSt z dnia 10 listopada 2015 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2015 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję Nr OGD-4210-28(13)/2015/274/XV/RSt wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz.4069 w dniu 10 listopada 2015 roku.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2015r. do dnia 30 listopada 2016r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2015 07:18
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2015 07:55
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 31869 razy

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

 Działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu wyniósł          w 2015 roku: 100%.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 sty 2016 14:23
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2016 14:30
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 29701 razy

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2014 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo z dnia 29 października 2014 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2014 roku.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo z dnia 29 października 2014 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2014 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję Nr OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz.3400 w dniu 29 października 2014 roku.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014r do dnia 30 listopada 2015r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 lis 2014 11:28
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 11:35
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 41197 razy

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2013 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG z dnia 31 października 2013 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż  Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 1 grudnia 2013 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG    wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym                        poz. 2992  w dniu 4 listopada 2013 r.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2013r. do dnia 30 listopada 2014 r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG z dnia 31 października 2013 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż  Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 1 grudnia 2013 roku.   Ponadto informujemy, że Decyzję OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG    wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym poz. 2992  w dniu 4 listopada 2013 r.Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2013r. do dnia 30 listopada 2014 r.W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 lis 2013 09:11
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2013 09:15
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 58331 razy

Informacja o dniu wolnym od pracy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.08.2020 roku będzie zamknięte
Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2020 11:23
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2020 11:29
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 2534 razy

Informacja o uzyskaniu XIX Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje o uzyskaniu XIX Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że 22.05.2020 roku w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło nr 103 (446), została opublikowana treść XIX taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, numer decyzji: OGD.4210.49.2019.274.XIX.PWi  z  dnia 22.05.2020 roku.
Taryfa obowiązuje od dnia 06.06.2020 roku. 
Link do treści dokumentu    Taryfa dla ciepła 2020

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 maj 2020 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2020 13:57
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 3982 razy

Zakłócenia w dostawie ciepła

Przedsiebiorstowo Energetyki Cieplnej informuje, że w dniu 20.09.2019 roku miało miejsce zakłócenie w produkcji ciepła. Od godziny 15:30 dostawy ciepła do sieci cieplnej  zostały wznowione.  O dalszym przebiegu wygrzewania sieci i dostarczania ciepła będziemy informować. 

Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 16:53
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2019 16:59
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 11920 razy

Informacja na temat wznowienia dostaw ciepłej wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że o godzinie 14:30 w dniu 28.06.2019 roku zostały wznowione dostawy ciepłej wody użytkowej dla odbiorców. Pracownicy PEC Pisz, w dniu dzisiejszym, będą wykonywali czynności mające na celu uruchomienie wszystkich węzłów cieplnych dostarczających c.w.u do odbiorców.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że o godzinie 14:30  w dniu 28.06.2019 roku zostały wznowione dostawy ciepłej wody użytkowej dla odbiorców. Pracownicy PEC Pisz, w dniu dzisiejszym, będą wykonywali czynności mające na celu uruchomienie wszystkich węzłów cieplnych dostarczających c.w.u do odbiorców.

Data powstania: piątek, 28 cze 2019 15:05
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2019 15:07
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 7380 razy

Zmiana Terminu Braku Dostaw Ciepłej Wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 25.06.2019 roku od godz. 08:00 do 28.06.2019 roku do godz. 24:00, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami  inwestycyjnymi  sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 25.06.2019 roku od godz. 08:00 do 28.06.2019 roku do godz. 24:00, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach:


Os. Mickiewicza,  Mickiewicza 2 (OSiR),  Klementowskiego 2 (Szkoła Podstawowa nr 1),  Dworcowa 7 (Szkoła Podstawowa nr 1), Dworcowa 11A,    Dworcowa 11B,    Dworcowa 13, Lipowa 15 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1),  Os. Gałczyńskiego, Ratuszowa,  Wojska Polskiego 2,   Gizewiusza 3 (ZSZ),   Leśna,    Słoneczna 4,           Słoneczna 6,  Młodzieżowa 26 (Zespół Szkół nr 1),  Sikorskiego 5,  Sikorskiego 7,  Wojska Polskiego 2,   Wojska Polskiego 12A, Wojska Polskiego 12B, Warszawska 7,  Warszawska 9,   Warszawska 11, Warszawska 13, Warszawska 15, Warszawska 17, Warszawska 23,  Rybacka 24A,  Piaskowa 1,  Piaskowa 2,  Sienkiewicza 2 (Szpital), Sienkiewicza 4B, Sienkiewicza 3,  Moniuszki 6,

Dokładna data zakończenia przerwy w dostawie ciepłej wody będzie podawana na bieżąco na stronach internetowych  www.pec.bip.hi.pl ,  www.pecpisz.pl.

Data powstania: czwartek, 30 maj 2019 07:55
Data opublikowania: czwartek, 30 maj 2019 07:57
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 7830 razy

Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia,że w okresie od 11.06.2019 roku od godz. 08:00 do 14.06.2019 roku do godz. 24:00 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 11.06.2019 roku od godz. 08:00 do 14.06.2019 roku do godz. 24:00 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach:

Os. Mickiewicza, Mickiewicza 2 (OSiR), Klementowskiego 2 (Szkoła Podstawowa nr 1), Dworcowa 7 (Szkoła Podstawowa nr 1), Dworcowa 11A, Dworcowa 11B, Dworcowa 13, Lipowa 15 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1), Os. Gałczyńskiego, Ratuszowa, Wojska Polskiego 2, Gizewiusza 3 (ZSZ), Leśna, Słoneczna 4, Słoneczna 6, Młodzieżowa 26 (Zespół Szkół nr 1), Sikorskiego 5, Sikorskiego 7, Wojska Polskiego 2, Wojska Polskiego 12A, Wojska Polskiego 12B, Warszawska 7, Warszawska 9, Warszawska 11, Warszawska 13, Warszawska 15, Warszawska 17, Warszawska 23, Rybacka 24A, Piaskowa 1, Piaskowa 2, Sienkiewicza 2 (Szpital), Sienkiewicza 4B, Sienkiewicza 3, Moniuszki 6.

Dokładna data zakończenia przerwy w dostawie ciepłej wody będzie podawana na bieżąco na stronach internetowych www.pec.bip.hi.pl , www.pecpisz.pl.

Data powstania: wtorek, 28 maj 2019 10:26
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2019 10:33
Data edycji: wtorek, 28 maj 2019 10:54
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 7882 razy
Ilość edycji: 1

Nabór ofert na wykonanie prac projektowych

Nabór ofert na wykonanie prac projektowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektów budowlanych dla niżej wymienionych obiektów:

1. przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Gałczyńskiego - estakada nad rzeką Pisą, długość trasy 156 mb, DN 250/400.

2. budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu położonego na działce nr 1127/58, długość trasy ok. 100 mb , DN 40/110.

3. budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Sikorskiego 5, długość trasy ok. 48 mb, DN 32/110.

Dla punktu 2 i 3 zadanie obejmuje również wykonanie stosownych uzgodnień z właścicielami

sieci leżących na trasie budowy przyłącza. Zgłoszenie dokumentacji na ZUD.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oraz czas realizacji zamówienia od chwili dostarczenia podkładów geodezyjnych.

Wszystkie projekty należy wykonać w 4 egzemplarzach.

Dodatkowo do projektów przyłączy pkt. 2 i 3  należy uzyskać opinię koordynującą.

Termin złożenia ofert na wykonanie w/w zadań wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia. Oferty można dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz

ul. Jagodna 1c lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sieci@pecpisz.pl

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 

Pliki do pobrania: