Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”, ogłoszone w dniu 18.02.2022r., z terminem składania ofert do 17.03.2022r. do godz. 10.00, zostało unieważnione z powodu, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 mar 2022 13:15
Data opublikowania: piątek, 18 mar 2022 13:20
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 3801 razy