Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu – Budowa kotła o mocy  5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Dokumentacja pod linkiem http://www.pecpisz.pl/?p=1859

Data powstania: piątek, 11 gru 2020 07:10
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2020 07:21
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 7828 razy