Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie "przetargu nieograniczonego" zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

Przedsiębiorstowo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu

z dniem 16.05.2017 unieważnia postępowanie prowadzone w trybie "przetargu nieograniczonego"
zgodnie z wewnętrznym "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz"
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
"Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu 

 

Pliki do pobrania: