Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku naboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu”.

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku naboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 170 000,00 zł netto.

W wyznaczonym terminie (tj. do dnia 25.01.2022r. do godz. 9 00) wpłynęła jedna oferta.

  1. Konsorcjum firm T-Mobile Polska S.A. oraz ABARO sp. z o.o.

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa – lider konsorcjum ABARO sp. z o.o., ul. Limbowa 23, 80-175 Gdańsk – członek konsorcjum

Oferent zaproponował cenę 163 900,00 zł netto i okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.                                                                        

Zaproponowana opłata miesięczna za utrzymanie serwerów i oprogramowania, licencji oraz transmisję danych wynosi 1 861,50 zł netto/miesiąc.

Oferta została złożona prawidłowo i spełnia wymogi formalne. W związku z tym zamówienie zostanie udzielone Konsorcjum firm T-Mobile Polska oraz ABARO sp. z o.o.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 lut 2022 13:30
Data opublikowania: środa, 2 lut 2022 13:33
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 4534 razy