Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 13.06.2022 roku nabór ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”, w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2022r. do godz. 1000) wpłynęły dwie oferty.  

Wynik oceny ofert:

  1. HYDRAULIKA ANDRZEJKOWICZ Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 34B, 19-300 Ełk - oferta uzyskała 100 punktów
  2. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z.o.o., Lubelska 37, 10-408 Olsztyn - oferta uzyskała 64 punkty

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą, w związku z czym zamówienie zostanie udzielone firmie HYDRAULIKA ANDZRZEJKOWICZ Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 34B, 19-300 Ełk.

Szczegóły w załączniku. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2022 11:53
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2022 11:57
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 812 razy