Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż działając zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Nieprzekraczającej 30 000 euro przez PEC Sp. z o.o. w Piszu, postępowanie prowadzone w trybie naboru ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu, ogłoszone w dniu 30.06.2022r., z terminem składania ofert do 07.07.2022r. do godz. 09.00, zostało unieważnione.

Zgodnie z regulaminem wspomnianym powyżej w Ogłoszeniu o naborze ofert Zamawiający zastrzegł sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                                   

 

Data powstania: piątek, 8 lip 2022 11:02
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2022 11:04
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 761 razy