Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2014 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo z dnia 29 października 2014 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2014 roku.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo z dnia 29 października 2014 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2014 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję Nr OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz.3400 w dniu 29 października 2014 roku.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014r do dnia 30 listopada 2015r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 lis 2014 11:28
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 11:35
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 48006 razy