Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cena ciepła z rekompensatą

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż nasza obecna cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z ustawy.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż nasza obecna cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z ustawy.

Uśredniona cena wytwarzania ciepła w aktualnie obowiązującej taryfie wynosi 47,64 zł/GJ. Ustawodawca przyjął cenę uśrednioną z rekompensatą na poziomie 103,82 zł/GJ. Nasza cena jest niższa, w związku z tym w rozliczeniach z naszymi odbiorcami, będziemy stosowali stawki wynikające z obecnej taryfy dla ciepła.

Mimo to, prosimy naszych odbiorców o składanie oświadczeń, zawierających dane wymagane przepisami ustawy. Wzory oświadczeń są dostępne poniżej.

Oświadczenia nie dotyczą osób indywidualnych. Oświadczenia składają zarządcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust.1 pkt 4. powyższej ustawy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i środowiska. Link do strony: 

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Link do wzorów oświadczeń:

https://www.gov.pl/attachment/d1ce9942-4c53-44e4-8644-bd6e30e9eea4

Link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

Data powstania: czwartek, 29 wrz 2022 09:48
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2022 11:57
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 3675 razy