Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o unieważnieniu postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o unieważnieniu postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji” z powodu iż, cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Data powstania: piątek, 4 lut 2022 13:35
Data opublikowania: piątek, 4 lut 2022 13:38
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 4503 razy