Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy.

 

            Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1) nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur.

Łączne zapotrzebowanie na biomasę – ok. 40 000 mp.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących określone asortymenty i ilości.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, dostępnym w siedzibie PEC oraz na naszej stronie internetowej, do dnia 22.04.2022 r. do godziny 10:00. Oferta winna obejmować okres od 01.05.2022r. do 30.04.2023r. Termin ważności ofert - 30 dni od daty składania ofert.

Z Dostawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce zostaną określone w zaproszeniu. Po przeprowadzeniu negocjacji Dostawcy będą zobowiązani do złożenia ofert ostatecznych.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Pzp.

Kontakt: Sławomir Kołakowski tel. kom. 607366152.

Załączniki – formularz ofertowy, wzór umowy .

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2022 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2022 13:53
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 3593 razy