Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy że w wyniku zaproszenia do składania ofert oraz negocjacji, wyłoniono wykonawcę dokumentacji dla zadania „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”.

Wykonawcą została firma  JUWA, za kwotę 69 900 PLN netto, która zaoferowała wykonanie projektu budowlanego, dostarczenie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna” Działanie 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. 

Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2016 12:59
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2016 13:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 wrz 2016 12:47
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 840 razy