Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

                                                                                              Pisz dn. 04.07.2016                        

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą 12 – 200 Pisz Ul. Jagodna 1c ogłasza:

przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w ilości ok. 3000 l/m-c.

Termin realizacji zamówienia – 1 rok od daty podpisania umowy z możliwością przedłużenia na rok następny.

Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą brać udział Oferenci posiadający stację paliw na terenie miasta Pisz oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.                                

Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie załączników złożonych wraz z ofertami.

Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie PEC lub zamówić wysyłkę pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie PEC do dnia 25.07.2016 godz.10:00.  Termin otwarcia ofert 25.07.2016 godz. 11:00.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Pan Sławomir Kołakowski – tel. kom. 607 366 152 tel. biuro (87)423 28 79.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2016 13:10
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2016 13:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 wrz 2016 12:47
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1763 razy