Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie ofert na wykonanie projektu projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”

W odpowiedzi na ogłoszenie o możliwości: skladania ofert na wykonanie projektu projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”, w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty na kwoty:

- 145 000 PLN

- 97 000 PLN

- 70 000 PLN

- tylko jedna oferta oferowała dostarczenie pozwolenia na budowę z zastrzeżeniem możliwości zmiany ceny po uszczegółowieniu zakresu opracowania, pozostałe oferowały złożenie wniosków o pozwolenie na budowę.

Ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczają budżet przeznaczony na realizację zadania, wynoszący 40 000 PLN, przetarg zostaje unieważniony. 

Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2016 11:40
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2016 11:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sie 2016 09:26
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1677 razy