Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Zapraszamy do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi:

Zapraszamy do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi: zmiana trasy przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych DN 80/160 z wykorzystaniem istniejących rur osłonowych pod ulicą Wojska Polskiego.

OGŁOSZENIE

 

            Zapraszamy do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi: zmiana trasy przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych DN 80/160 z wykorzystaniem istniejących rur osłonowych pod ulicą Wojska Polskiego.

Oferty należy składać do sekretariatu siedziby Spółki do dnia 15.07.2016

do godziny 12:00 - decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zatytułowanych:

„Zmiana trasy przyłącza DN 80/160 przy ul. Wojska Polskiego”.

Planowany termin wykonania prac: 25.07.2015 - 05.08.2015

Przed złożeniem oferty wskazane jest wykonanie wizji lokalnej w celu ustalenia warunków terenowych wykonania prac.

Zastrzegamy prawo nie rozpatrywania ofert firm, które nie wykonały wizji lokalnej.

Proszę o przedstawienie referencji na wcześniej wykonywane prace.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 19.06.2016 do godziny 12:00

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Brzostowski

tel: 661 366 582

e-mail: techniczny@pecpisz.pl

Pliki do pobrania:

  • mapa Data dodania: 4 lip 2016 11:36
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2016 11:33
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2016 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sie 2016 09:26
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1237 razy