Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie projektu projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”

Ogłoszenie

            Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Wykonanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”

           Usługa obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego hali (spełniającego wymogi projektu konstrukcyjnego) dla planowanego kotła o mocy 5MW z instalacją odzysku spalin.

- wykonanie projektu pozostałych instalacji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę

- uzyskanie pozwolenia na budowę

                       Oferty należy składać w sekretariacie spółki, w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Wykonanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej” w terminie do 28.06.2016 do godziny 12:00.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 08.07.2016 do godziny 12:00.

Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji .

 Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna. PEC Pisz zastrzega możliwość odrzucenia oferty złożonej bez wykonania wizji lokalnej.

 Proszę o przedstawienie referencji na wcześniej wykonywane prace.

 Termin ważności oferty: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Brzostowski

tel: 661 366 582

e-mail: techniczny@pecpisz.pl

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 cze 2016 14:06
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2016 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lip 2016 11:30
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1159 razy