Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej w okolicy szkoły SP nr. 1 przy ul. Klementowskiego 2 w Piszu

Ogłoszenie

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej w okolicy szkoły SP nr. 1 przy ul. Klementowskiego 2., polegającej na wykonaniu nowej trasy ciepłociągu w technologii rur preizolowanych DN125/225. Trasa ciepłociągu na załączonej mapie.

Oferty należy składać do sekretariatu siedziby Spółki do dnia 20.06.2016

do godziny 12:00 - decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.

 

Oferty należy składać z zamkniętych kopertach zatytułowanych: Przebudowa sieci ciepłowniczej w okolicy szkoły SP nr 1 ul Klementowskiego2.

Planowany termin wykonania prac: 11.07.2015 - 22.07.2015

Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję lokalną w celu ustalenia warunków terenowych wykonania prac.

Zastrzegamy prawo nie rozpatrywania ofert firm, które nie wykonały wizji lokalnej.

Proszę o przedstawienie referencji na wcześniej wykonywane prace.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 do godziny 12:00

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Brzostowski

tel: 661 366 582

e-mail: techniczny@pecpisz.pl

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 8 cze 2016 13:13
Data opublikowania: środa, 8 cze 2016 13:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 cze 2016 07:41
Opublikował(a): Zbigniew Skoczeń
Zaakceptował(a): Zbigniew Skoczeń
Artykuł był czytany: 860 razy