Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Analizy modelu taryfowego układu kogeneracji PEC Pisz

Analiza modelu taryfowego układu kogeneracji PEC Pisz

Opracowanie zawierać powinno:

 1. Analiza założeń technicznych projektu kogeneracji – rozkład miesięczny sprzedaży ciepła z poszczególnych źródeł;
 2. Analiza optymalizacji parametrów technicznych (sprawność wytwarzania) oraz zmian i oszczędności kosztów (racjonalne wykorzystanie biomasy w tym suszenie) uzasadnionych;
 3. Analiza wrażliwości – na zmiany strategicznych czynników/założeń ( w tym ilość ciepła, cena ee, cena świadectw pochodzenia energii, itp.);
 4. Analiza scenariuszy zmian cen:
 • wariant A – podstawowy – kalkulacja kosztowa
 • wariant A1 - certyfikat =0 zł
 • wariant A2 – progi ceny ee
 • wariant B - kalkulacja uproszczona
 1. Analiza bufora obniżki cen ciepła: ile kosztów uzasadnionych i zwrotu z kapitału można uwzględnić w projektowanej cenie ciepła w nowym układzie ciepłowniczym z kogeneracją?
 2. Analiza wyniku na sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w nowym rozwiązaniu;
 3. Analiza efektywności nowego rozwiązania systemu ciepłowniczego PEC Pisz;
 4. Wnioski i rekomendacje.

 Termin wykonania opracowania: 31.07.2013

Do oferty należy dołączyć listę referencyjną wykonanych „Taryf na Ciepło” oraz opracowań dotyczących strategii kształtowania cen ciepła w związku z planowanymi inwestycjami ko generacyjnymi.

Termin składania ofert do dnia 14.06.2013 r.

osoba do kontaktu: Prezes - Jarosław Anusiewicz tel. 87 423 28 79,

Anna Samełko tel. 87 423 28 79.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2013 14:08
Data opublikowania: poniedziałek, 3 cze 2013 14:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 cze 2013 13:53
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 940 razy