Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Zapytanie ofetowe dotyczące opracowania analizy techniczno - ekonomicznej budowy elektrociepłowni w PEC Pisz

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

12-200 Pisz ul. Jagodna 1C

 II. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

 III. Termin przesyłania ofert: do 15.02.2013r.

 IV. Termin wykonania: do 15.04.2013r.

 V. Oferty można przesyłać na adres piszpec@wp.pl lub złożyć w siedzibie

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z dopiskiem „Oferta na wykonanie Analizy techniczno – ekonomicznej budowy elektrociepłowni w PEC Pisz”

 VI. Osoby do kontaktu:

  • · Jarosław Anusiewicz tel. 607366173, mail: piszpec@wp.pl

 VII. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczące wykonania usługi polegającej na opracowaniu Analizy techniczno – ekonomicznej budowy elektrociepłowni w PEC Pisz”

 Oferta musi zawierać:

1. Koszt (w kwotach netto oraz brutto) wykonania opracowania.

2. Portfolio wykonanych projektów technicznych lub analiz podobnych przedsiewzięć.

 VIII. Zakres wykonania analizy:

 a)   Krótki przegląd istniejących na rynku technologii budowy elektrociepłowni opartych na spalaniu biomasy w kotłach rusztowych z opisem istniejących w Polsce i Europie przykładowych instalacji,

b)  Porównanie możliwości technicznych budowy w PEC Pisz poszczególnych technologii instalacji produkcji prądu elektrycznego w układzie wysokosprawnej kogeneracji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jak najszerszego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej istniejącej Ciepłowni Miejskiej w Piszu (wariant modernizacji jednego z istniejących kotłów Polytechnik lub budowa nowej jednostki kotłowej)

c)   Porównanie podstawowych parametrów technicznych istniejących technologii produkcji energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości produkcji energii z różnymi obciążeniami kotła i sprawności takich instalacji

d)  Porównanie orientacyjnych kosztów budowy elektrociepłowni w wariantach budowy nowej jednostki kotłowej o mocy około 4 MW i wykorzystaniu istniejącego kotła 3MW.

e)   Wybór najlepszego pod kątem techniczno-ekonomicznym wariantu budowy elektrociepłowni w Piszu. Należy pod uwagę wziąć instalację ORC (o mocach ok. 1,5, 4 i ok. 6MW), instalacje oparte na turbinie parowej (o mocy około 4MW) oraz instalacje oparte na silnikach parowych (o mocach około 1,5 i 4MW).

f)    Analiza opłacalności wykorzystania ciepła odpadowego latem (np. do suszenia biomasy) przy wykorzystaniu jednostek o mocach 4 i 6MW.

g)  Dobór optymalnych źródeł finansowania inwestycji

h)  Analiza ekonomiczno – finansowa proponowanych rozwiązań.       

i)     Wpływ inwestycji na konstrukcję i kształt przyszłej taryfy dla ciepła (w okresie minimum 5 lat od uruchomienia produkcji prądu elektrycznego).

j)    Analiza ekologiczna, w tym korzyści i ryzyka zaproponowanych rozwiązań.

k)   Przedstawienie i szczegółowe opisanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji z krótkim opisem kluczowych etapów przeprowadzania inwestycji.

l)     Podsumowanie.                                                               

m)  W skład opracowania poza częścią opisową powinny wchodzić rzuty terenu z propozycją proponowanych urządzeń, przekroje poglądowe, schematy technologiczne wraz ze schematami włączenia w istniejący schemat Ciepłowni Miejskiej

Data powstania: środa, 13 lut 2013 08:17
Data opublikowania: środa, 13 lut 2013 08:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 mar 2013 14:27
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 2521 razy