Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Tryb działania Spółki okreslają:

- Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia15 września 2000r ( Dz.U.z 2000r Nr 94, poz 1037/z późn. zmianami./)
- Ustawa o Gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43/z późn. zmianami./)

- Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz.625/z późn. zmianami./)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło ( Dz.U.z 2006r Nr.193 poz. 1423)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 styczeń 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U.z 2007r Nr 16 poz.92)

Na podstawie ustawy Prawo Energetyczne ( Dz.U.z 1997r. Nr 54,poz.348,Nr 158,poz 1042 oraz z 1998r.Nr 94, poz 594 i Nr 106, poz.66) udzielono Spółce w dniu 05.11.1998r. koncesji na:
- wytwarzanie energii cieplnej-WCC/217/274/U/OT-7/98 TK z późniejszymi zmianami
- przesył i dystrybucja energii cieplnej-PCC/545/274/U/OT-7/98/TK z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o Zamówieniach publicznych z dnia 29 styczeń 2004r.(Dz.U.z 2004r. Nr 19,poz. 177)
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 1997r ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr. 129 poz. 902)


Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2009 11:54
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2009 12:52
Data edycji: poniedziałek, 30 mar 2009 12:56
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1371 razy
Ilość edycji: 1