Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Status prawny PEC Pisz Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu powołane zostało Uchwałą nr XX/98/91 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia formy organizacyjno - prawnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stanowi jednoosobową Spółkę Miasta i Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Aktu Notarialnego Rep. "A" Nr 951/95 z dnia 21 czerwca 1995 r.

Akt założycielski "PEC Sp. z o.o." w Piszu sporządzono w Kancelarii Notarialnej w Piszu przy ul. Rybackiej 3b przez notariusz Janinę Salkowską dnia 21 czerwca 1995 r. za nr Rep. A. 951/95, a następnie zmieniono:
- aktem notarialnym Rep. A. 837/1998 z dnia 16 kwietnia 1998 r. w kancelarii przez notariusz Janinę Salkowską
- aktem notarialnym Rep. A. 2912/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. w kancelarii Krzysztof S. Tertel w Piszu
-aktem notarialnym Rep. A. 514/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w kancelarii Krzysztof S. Tertel w Piszu
- aktem notarialnym Rep.A. 2140/2007 z dnia 14 czerwca 2007r w kancelarii przez notariusz Janinę Salkowską

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS , wpisano Spółkę do Rejestru Przedsiebiorców pod numerem KRS 0000021769

Kapitał Zakładowy , struktura własności:
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Pisz. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi - 23552800,00 zł i dzieli sie na 235528 udziałów po 100,00 zł każdy. Udziały są równe i niepodzielne.


Biuletyn Informacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu www.pec.bip.hi.pl
Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2009 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2009 11:49
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1842 razy