Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór ofert na wykonanie wymiany odcinka ciepłociągu pod ulicą Warszawską w Piszu

Nabór ofert na wykonanie wymiany odcinka ciepłociągu pod ulicą Warszawską w Piszu

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

Wymiana odcinka sieci preizolowanej pod ul. Warszawską składającego się z dwóch rur o średnicy DN 250 i długości około 42 mb. Należy zastosować mufy zgrzewane elektrycznie. Istniejący rurociąg położony jest na głębokości około 2,75 m w rurach osłonowych pod drogą. Ze względu na głębokość oraz wysoki stan wód gruntowych konieczne będzie ciągłe odwadnianie wykopu. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Część prac odkrywkowych w pobliżu rurociągu należy wykonać ręcznie. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie wykonawcy. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oraz doświadczenie, które należy przedstawić w krótkim opisie oraz referencjach z ostatnich 4 robót.

Termin realizacji zadania: sierpień 2017r.

Maksymalny czas na realizację zadania: dwa tygodnie podczas prac remontowych na ciepłowni miejskiej.

Termin składania ofert na wykonanie w/w zadania upływa 10.05.2017r.

Oferty dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz  ul. Jagodna 1c lub  przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pecpisz.pl

Data powstania: środa, 26 kwi 2017 14:20
Data opublikowania: środa, 26 kwi 2017 14:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 cze 2017 11:56
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1821 razy