Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór ofert na wykonanie wymiany odcinka ciepłociągu pod ulicą Kościuszki w Piszu

Nabór ofert na wykonanie wymiany odcinka ciepłociągu

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu prosi o składanie ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

Wymiana odcinka sieci preizolowanej pod ul. Kościuszki składającego się z dwóch  rur  o średnicy DN 125  i  długości około 18  mb, wymianie zaworów odcinających w komorze, umieszczeniu pod jezdnią przepustów metodą odkrycia nawierzchni jezdni.

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia   potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej, wykonania stosownego projektu zmiany organizacji ruchu z uzgodnieniami i powiadomieniami. Do zadań wykonawcy należeć będzie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w tym również nawierzchni jezdni.

Zapewnienia bezpieczeństwa w  miejscu prowadzenia prac w całości leży po stronie wykonawcy włącznie z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oraz doświadczenie, które należy przedstawić w krótkim opisie oraz przedstawić referencje z 4 ostatnio wykonanych prac.

Termin realizacji zadania: sierpień 2017r.

Maksymalny czas na realizację zadania: jeden tydzień podczas prac remontowych na ciepłowni miejskiej – łącznie z odtworzeniem terenu.

Termin składania ofert na wykonanie w/w zadania upływa 10.05.2017r.

Oferty można dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz  ul. Jagodna 1c lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pecpisz.pl

Data powstania: środa, 26 kwi 2017 14:17
Data opublikowania: środa, 26 kwi 2017 14:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 cze 2017 11:56
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1812 razy