Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Pisza

2. Rada Nadzorcza

Sebastian Woźniak   – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Chmielewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Majkrzak -członek Rady Nadzorczej
Artur Banach – członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd Spółki - jednoosobowy

   Prezes Zarządu - Lech Borak

   Prokurent - Wojciech Kanarek

Organ uprawniony do reprezentacji  - Zarząd Spółki

Sposób reprezentacji podmiotu - do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Spółki z zastrzeżeniem, że: w razie powołania Zarządu Spółki wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni łącznie dwaj Członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Data powstania: czwartek, 20 lis 2008 14:27
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2008 14:31
Data edycji: piątek, 27 mar 2009 12:58
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 2734 razy
Ilość edycji: 12