Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Nowe w serwisie
2017-05-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-04-26
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składanie ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego przewodów dymowych
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji sanitarnych i urządzeń w obiektach budowlanych oraz sieci
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów
Dodanie nowej wiadomości: Nabór ofert na dostawę liczników ciepła
Dodanie nowej wiadomości: Nabór ofert na wykonanie wymiany odcinka ciepłociągu pod ulicą Kościuszki w Piszu
Dodanie nowej wiadomości: Nabór ofert na wykonanie wymiany odcinka ciepłociągu pod ulicą Warszawską w Piszu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-04-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Nabór ofert na wykonanie prac projektowych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-04-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o ofertach złożonych do postępowania „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-04-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-03-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału na rok 2017
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-02-28
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · »